Rrethi I kohezionit

Partnerët zbatues të RCT mblidhen dhe konsultohen rregullisht me një grup anëtarësh të shoqërisë civile lokale dhe përfaqësues të komunitetit të cilët ndajnë një vizion të përbashkët të bashkëjetesës dhe pajtimit nga të gjitha koumnat e rajonit  të Mitrovicës në ngjarjet e komunitetit që organizohen si pjesë e RCT, siç është festivali i kafesë dhe shënimi i Ditës së Tokës

Grupi u formua si një nga aktivitetet përgatitore dhe u quajt rrethi i kohezionit. Ai përbëhet nga përfaqësues të komuniteteve lokale me prejardhje të ndryshme etnike, të cilët kanë ndikim në komunitetet, dhe të cilët mund të promovojnë programin dhe përpjekjet e tij për pajtim.

Transformimi i jetës në komunitetin tonë

Bashkohu me ne

Transformimi i jetës në komunitetin tonë