Privatni i javni sektor u RCT-u

RCT tim se sastaje sa akterima u javnom i privatnom sektoru koji bi mogli biti voljni da pomognu u promociji i podršci mladima i ženama koji žele da rade na malim projektima koji doprinose zajednici. RCT tim cna sastancima promoviše vrednost stvaranja društveno-ekonomskih mogućnosti za žene i mlade iz različitih etničkih grupa i istovremeno priprema bazu podataka o mogućim partnerima koji su zainteresovani za preduzetnički potencijal marginalizovanih zajednica koji bi, zajedno sa rešenjima za neke od potreba te zajednice, mogao biti transformisan u društvenu inovaciju. Informacije koje prikupljamo će takođe služiti kao osnova za aktivnost Generatora za društvene inovacije (Social Hub).

Promena života u našoj zajednici

Pridruži nam se

Promena života u našoj zajednici