Sektori privat dhe publik në RCT

Ekipi i RCT takohet me akterët e sektorit publik dhe privat të cilë janë të gatshëm të ndihmojnë në promovimin dhe mbështetjen e të rinjve dhe grave që punojnë në projekte të komunitetit në shkallë të vogël. Gjatë takimeve, ekipi promovon vlerën e krijimit të mundësive socio-ekonomike për gratë dhe të rinjtë me prejardhje të ndryshme etnike dhe përgatit një bazë të dhënash të partnerëve të mundshëm të cilët do të jenë të hapur për të kapur dëshirën sipërmarrëse të komuniteteve të margjinalizuara, ta kombinojnë atë me nevojat e tyre dhe e transformojnë atë në novacion shoqëror. Përpjekjet vendosën bazën për një aktivitet tjetër – Qendra Sociale.

Transformimi i jetës në komunitetin tonë

Bashkohu me ne

Transformimi i jetës në komunitetin tonë