Media ndikon në tendencat shoqërore dhe ne duam që pajtimi të jetë në qendër të vëmendjes. Prandaj, RCT kërkon të gjejë një vend kuptimplotë për mediat që të përforcojnë përpjekjet tona për të promovuar mirëkuptimin, pranimin dhe vlerësimin reciprok. Pas zhvillimit të një strategjie komunikimi për mesazhe pozitive, ekipi i RCT organizon punëtori për përfaqësuesit e mediave, treguesit inspirues, gazetarët ose gazetarët e mediave sociale dhe anëtarët e grupit të ekspertëve se si ta zbatojnë atë në punën e tyre. RCT gjithashtu mbështet trajnuesit në përgatitjen dhe publikimin e tregimeve me mesazhe pozitive për pajtimin.

Transformimi i jetës në komunitetin tonë

Bashkohu me ne

Transformimi i jetës në komunitetin tonë