Ngjarjet e komunitetit

Qëllimi i festivalit të kafesë është të iniciojë një dialog ndërmjet komuniteteve të ndara rreth temave të përbashkëta të përditshme, duke përdorur pirjen e përditshme të kafesë si zakonin më të zakonshëm shoqëror në Kosovë si metodë për lehtësimin e dialogut fillestar. Një tjetër ngjarje e fokusuar në zakonet e përbashkëta dhe vlerat universale të të gjitha komuniteteve është ngjarja Save the Planet në 22 Prill (Dita e Tokës).

Transformimi i jetës në komunitetin tonë

Bashkohu me ne

Transformimi i jetës në komunitetin tonë