RCT mbështet krijimin e një grupi studimor, organizata e parë e tillë në rajonin e Mitrovicës. Krijimi i tij do të bazohet në një dokument fizibiliteti që do të përcaktojë planin për qëndrueshmërinë e tij dhe profilin e anëtarëve të tij. Grupi i studimit do të ketë për detyrë të propozojë dhe analizojë politikat dhe nismat e pajtimit dhe transformimit të konfliktit.

Transformimi i jetës në komunitetin tonë

Bashkohu me ne

Transformimi i jetës në komunitetin tonë