NVO „Së Bashku“ [...]

NVO „Së Bashku“ je dobitnig RCT granta

Sa zadovoljstvom vas obavestavamo da je NVO „Se Bashku“ drugi dobitnik granta koji je podržan u okviru #RCT aktivnosti. Projekat „Osnaživanje osoba sa invaliditetom u Južnoj i Severnoj Mitrovici“ ima za cilj da angažuje mlade i žene sa invaliditetom u kulturnim i zanatskim aktivnostima povećanjem njihove otpornosti i obezbeđivanjem prava na učešće, kao osnovnog prava osoba sa invaliditetom. Takođe ima za cilj da promoviše međuetnički dijalog, koristeći umetnost i rad kao zajednički jezik za zbližavanje zajednica. Trenutno je otvoren novi poziv za više grantova sa mogućnošću podrške inovativnim idejama koje doprinose procesima pomirenja u zajednicama, koji mozete videti na nasoj facebook stranici.

Ovo je deo aktivnosti pomirenja i transformacije konflikta, koju sprovode Community Building Mitrovica i partneri iz Nove društvene inicijative i Inicijative mladih za ljudska prava – Kosovo (YIHR KS), a koju podržava američki narod preko USAID Kosovo.

Promena života u našoj zajednici