OJQ “Së Bashku” [...]

OJQ “Së Bashku” përfitues i grantit të RCT-së!

Jemi të lumtur të ju njoftojmë OJQ “Së Bashku” është përfituesi i dytë i granteve të vogla që mbështetet nga aktiviteti #RCT. Projekti “Fuqizimi i njerëzve me nëvoja të veqanta në Jug dhe në Veri të Mitrovicës” synon që të angazhoj të rinjët dhe gratë me nëvoja të veqanta në veprimtari kulturore dhe artizanate duke rritur qëndrueshmërinë dhe duke siguruar të drejten e pjesëmarrjes, si e drejtë bazike e njerëzve me nevoja të veqanta Ky projekt gjitashtu synon të promovoj dialogun ndëretnik, duke përdorur artin dhe punën si një gjuhë të përbashkët për të bashkuar komunitetet. Një thirrje tjetër është tashmë e hapur për më shumë grante për të krijuar mundësi për mbështetjen e ideve që kontribuojnë në procesin e pajtimit në mes komuniteteve.

Kjo është pjesë e Aktivitetit të Pajtimit dhe Transformimit të Konflikteve, i zbatuar nga Community Building Mitrovica dhe partnerët nga New Social Initiative dhe Nisma e Rinisë për të Drejtat e Njeriut – Kosovë, dhe e mbështetur nga populli amerikan përmes USAID-it në Kosovë.

Transformimi i jetës në komunitetin tonë